top of page

Algemene Voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website.
Door één van onze producten te bestellen op onze website, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Battesimo en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. 
Battesimo heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.battesimo.be te wijzigen.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Hoe kan je ons bereiken?

Per telefoon: 051 30 070 3
Per mail: info@battesimo.be
Battesimo
Oekensestraat 161
8800 Roeselare
Ondernemingsnummer: BE0834 387 466

3. De overeenkomst

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Battesimo en bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening. Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.
Indien Battesimo de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
Battesimo kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

4. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door Battesimo aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Battesimo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad.
Battesimo doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Battesimo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

5. Betaling en betalingswijze

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Betaling kan via overschrijving op onze rekening of via Paypal. U kan ook u bestelling afhalen en betalen in onze winkel. Dit kan tijdens onze openingsuren (zie www.battesimo.be). Kiest u voor deze optie, dan contacteren wij u als de bestelling klaarstaat. Deze kan je dan cash of via bancontact betalen in de winkel.

6. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Bpost (België) of DHL (Nederland). De verzendkosten voor levering binnen België bedraagt 7,50 euro bij bestellingen onder de 125 euro. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Voor leveringen in Nederland bedraagt de portkost 10 euro bij bestellingen onder de 200 euro.
Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Battesimo tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant.
De leveringstermijn bedraagt 1 werkdag tot maximaal 4 weken na ontvangst van de betaling, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

7. Annuleren van de transactie

Battesimo is er zich van bewust dat het internet een nieuw medium is dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een email met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt Battesimo een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug binnen de 14 dagen. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.
Verzendkosten van de retour zijn voor de rekening van de klant.

8. Terugneming en terugbetaling (Herroepingsrecht)

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten) , kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 14 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.

9. Gegevens van de klant

De gegevens die u ingeeft bij het plaatsen van uw bestelling gebruikt Battesimo enkel voor het verwerken van uw bestelling. Na afhandeling van uw bestelling worden er geen persoonlijke gegevens bijgehouden noch verwerkt.

10. Eigendomsrecht

Battesimo blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Battesimo en de klant is het Belgisch Recht van toepassing.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons.

bottom of page